ԴՊՐՈՑԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ

 

ՀՀ  ԿԳՆ  «Ստեփանավանի  Հովհաննես  Թումանյանի  անվան  ավագ  դպրոց» ՊՈԱԿ

Դպրոցի  կանոնադրությունը հաստատված  է  ՀՀ  կրթության  և  գիտության  նախարարի 13.03.2012թ., թիվ  164-Ա/Ք  որոշմամբ:

Գրանցված  է  ՀՀ  Իրավաբանական  անձանց  պետական  ռեգիստրի գործակալության Ստեփանավանի տարածքային բաժնում  08.09.2003թ., ներդիր 19.04.2012թ.   գրանցման թիվ  222.210.00194, վկայական  թիվ  03Ա-061834

Թիվ  003 փոփոխությունը  գրանցվել  է  Իրավաբանական  անձանց  պետական  ռեգիստրի Ստեփանավանի  տարածքային  բաժնում  06.03.2012թ., թիվ  004-ը՝  19.04.2012թ.  :

Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարությանն  առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական  կոմիտեի  աշխատակազմի  տարածքային  բաժնում  գրանցված  է  02.11.2011թ. :

Դպրոցում  առկա  են  13  դասասենյակ,    7  առարկայական  կաբինետ,  3  համակարգչային  կենտրոն,  1  գրադարան,  1  մարզադահլիճ,  1  հանդիսությունների  սրահ,  1  արհեստանոց, մարզահրապարակ,  1  ճաշարան:

Դպրոցում աշխատում են 27 մանկավարժներ, որոնցից 2-ը՝ համատեղությամբ:

Դպրոցում սովորում են 229 աշակերտ: Մեկ ուսուցչին ընկնող աշակերտների թիվը 12 է: