ԲՅՈՒՋԵ 2017

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿ   2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2 (1)

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

4 (1)

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (ներառական)

3 (1)

 

Նախահաշիվ 2017

Stepanav

 

2017թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Сканировать1

2

Сканировать1

Сканировать1 Сканировать10001

Сканировать1 Сканировать10001 Сканировать10002

Сканировать1 Сканировать10001 Сканировать10002

Сканировать1 Сканировать10001

 

2017 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

հիմնական դեբիտոր-կրեդիտոր

հիմնական ներառական դեբիտոր-կրեդիտոր

հիմնական ներառական

հիմնական

միջնակարգ դեբիտոր-կրեդիտոր

միջնակարգ ներառական դեբիտոր-կրեդիտոր

միջնակարգ ներառական

միջնակարգ

ԻՆՆԱՄՍՅԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սոց փաթեթ 2

Սոց փաթեթ

Միջնակարգ դեբիտոր-կրեդիտոր

Միջնակարգ ներառական

Միջնակարգ

Հիմնական դեբիտոր — կրեդիտոր

Հիմնական ներառական

հիմնական

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

դրամական հոսքեր

ծրագրային ցուցանիշներ

հիմնական ներառական (1)

հմնական

միջնակարգ ներառական

միջնակարգ

շեղումներ

սոց փաթեթ

սոց  փաթեթ